کهکشان مارکتی عزیز سلام

کهکشان مارکت فروشگاه اینترنتی گروه آموزشی کهکشانی ها  می باشد.

فعالیت های عمده کهکشانی‌ها در حوزه تالیف کتاب‌های کمک آموزشی با کیفیت بالا، برگزاری آزمون های آزمایشی سراسری با جامع آماری فوق العاده، مشاوره و برنامه ریزی تخصصی متناسب با هر فرد و آموزش های آنلاین توسط متخصصان حرفه ای، با دانش کهکشانی می باشد. در همین راستا گروه کهکشانی ها فروشگاه اینترنتی کهکشان مارکت را راه اندازی کرده اند تا دسترسی شما به کتب آموزشی آسان تر باشد.