ارسال کالا :
با فشردن گزینه‌‌ی تسویه‌حساب به صفحه‌ی مشخصات آدرسی که در زمان ثبت‌نام در سایت ثبت کرده‌اید، می‌روید که با انتخاب آدرس از پیش ثبت شده یا درج آدرس جدید به صفحه‌ی انتخاب روش ارسال راهنمایی می‌شوید.

جهت پیگیری وضعیت سفارش‌ خود با کلیک روی پیشخوان کاربری‌تان که در گوشه‌ی سمت چپ بالای صفحه قابل رؤیت است، به حساب کاربری من رفته و در ستون سمت راست صفحه، گزینه‌ی پیگیری سفارش‌ها را انتخاب کنید.

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی توجه فرمایید:

شهرستان

1.ارسال سفارشات از طریق “پست سفارشی” 3 تا 5 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی) می‌باشد.

2. هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته و شیوه ارسال محاسبه خواهد شد.

4.در صورت انتخاب “ارسال سریع” در شیوه ارسال ، سفارش شما از طریق روش های دیگر ارسال و طی 72 ساعت کاری آینده تحویل خواهد شد.

3. هزینه ارسال سفارش های بیش از 10 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی “باربری” هنگام تحویل سفارش شما محاسبه و دریافت خواهد شد.(پس کرایه)

تهران:

مشتری گرامی، لطفا به نکات زیر در شیوه ارسال و محاسبات پستی تهران توجه فرمایید:

1. انتخاب “ویژه تهران” در شیوه ارسال:

1.1 در صورتیکه سفارش شما قبل از ساعت 23:59 هر روز ثبت شود، ، حداکثر تا 24 ساعت آینده(غیر از روزهای تعطیل رسمی) مرسوله خود را دریافت خواهید کرد.

1.2 هزینه ارسال برای تمامی شهر تهران، تا وزن 5 کیلو مبلغ ثابت …..تومان و بیش از 5 کیلو به ازای هر کیلو اضافه …..تومان به مبلغ ثابت اضافه خواهد شد.

*در انتخاب شیوه ارسال به روش “ویژه تهران” به محدوده ی توزیع پیک نیز توجه فرمایید.

2. انتخاب “پست” در شیوه ارسال:

2.1 ارسال سفارشات از طریق پست سفارشی 3 تا 5 روز کاری(غیر از روزهای تعطیل رسمی) می‌باشد.

2.2 هزینه ارسال بر اساس مسافت، وزن بسته محاسبه خواهد شد.

3.هزینه ارسال سفارش های بیش از 10 کیلوگرم، در صورت انتخاب شیوه ی “باربری” هنگام تحویل سفارش شما محاسبه و دریافت خواهد شد.(پس کرایه)