فیزیک دوازدهم

123,000 تومان
نام منظومه: شمارش معکوس فیزیک دوازدهم رشته: ریاضی و تجربی مدرس: علی جلالی سطح منظومه: استاندارد امتحان نهایی شروع منظومه: هفته اول فروردین تقویم آموزشی: پنج شنبه ها | ساعت 14_17 شیوه پشتیبانی: چت،تیکیت،تلفنی

فیزیک یازدهم

105,000 تومان
نام منظومه: شمارش معکوس فیزیک دهم رشته: ریاضی و تجربی مدرس: علی جلالی سطح منظومه: استاندارد امتحان نهایی شروع منظومه: هفته اول فروردین تقویم آموزشی: پنج شنبه ها | ساعت 14_17 شیوه پشتیبانی: چت،تیکیت،تلفنی

فیزیک دهم

102,000 تومان
نام منظومه: شمارش معکوس فیزیک یازدهم رشته: ریاضی و تجربی مدرس: علی جلالی سطح منظومه: استاندارد امتحان نهایی شروع منظومه: هفته اول فروردین تقویم آموزشی: پنج شنبه ها | ساعت 19_23 شیوه پشتیبانی: چت،تیکیت،تلفنی

روش های تست زنی جامع فیزیک

852,000 تومان
نویسنده: علی جلالی موضوع: فیزیک رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 سری: روش های تست زنی قطع: رقعی(21×14 )~ نوع جلد: گلاسه

هوش برتر فیزیک دوازدهم

424,000 تومان
نویسنده: علی جلالی موضوع: فیزیک سری: هوش برتر پایه: دهم رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 قطع: رحلی(30×21)~ نوع جلد: گلاسه تعداد صفحات: 470 کد بین المللی(شابک): 97862266533125

هوش برتر فیزیک یازدهم

531,000 تومان
نویسنده: علی جلالی موضوع: فیزیک سری: هوش برتر پایه: یازدهم رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 قطع: رحلی(30×21)~ نوع جلد: گلاسه تعداد صفحات: 750 کد بین المللی(شابک): 97862266533125

هوش برتر فیزیک دهم

221,000 تومان
نویسنده: علی جلالی موضوع: فیزیک سری: هوش برتر پایه: دهم رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 قطع: رحلی(30×21)~ نوع جلد: گلاسه تعداد صفحه: 206 کد بین المللی(شابک): 97862266533124

1000 تست احتمالی کنکور فیزیک

402,000 تومان

نویسنده: مهندس علی جلالی موضوع: فیزیک رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 پایه: جامع سری: 1000 تست احتمالی کنکور قطع: رحلی(30×21)~ نوع جلد: گلاسه تعداد صفحات: 410 وزن: 1221 گرم کد بین المللی(شابک):97862266533125

روش های تست زنی فیزیک دوازدهم

253,000 تومان

نویسنده: مهندس علی جلالی موضوع: فیزیک رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 پایه: دوازدهم سری: روش های تست زنی قطع: رقعی(21×14 )~ نوع جلد: گلاسه تعداد صفحات: 270 وزن: 315 گرم کد بین المللی(شابک): 9786226653305

روش های تست زنی فیزیک یازدهم

251,000 تومان
نویسنده: علی جلالی موضوع: فیزیک رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 پایه: یازدهم سری: روش های تست زنی قطع: رقعی - (21×14) نوع جلد: گلاسه تعداد صفحات: 226 وزن: 262 گرم کد بین المللی(شابک):9786226653299

روش های تست زنی فیزیک دهم

348,000 تومان

نویسنده: علی جلالی موضوع: فیزیک رشته: ریاضی و تجربی سال چاپ: 1402 پایه: دهم سری: روش های تست زنی قطع: رقعی - (21×14) نوع جلد: گلاسه تعداد صفحات: 412 وزن: 467 گرم کد بین المللی(شابک): 97862266533125